Trang 539, kết quả từ 5381 tới 5390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Trấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đặng Văn Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Đa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nho, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trương Văn Dữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Dữa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thái Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Tư Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tư Quận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...534535536537538539540541542...74341