Trang 534, kết quả từ 5331 tới 5340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Tèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Tèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê VĂn Dệnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê VĂn Dệnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...529530531532533534535536537...74341