Trang 533, kết quả từ 5321 tới 5330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Nén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nén, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Bồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bồ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Co

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Co, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Méo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Méo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...528529530531532533534535536...74341