Trang 542, kết quả từ 5411 tới 5420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Tái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Tái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Hồng Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Minh Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trương Văn Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Giới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hợp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Văn Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Đấu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Hứa Văn Cưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Cưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...537538539540541542543544545...74341