Trang 545, kết quả từ 5441 tới 5450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Châu Văn Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Chí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Vă Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Vă Oanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Tấn Đẹt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tấn Đẹt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Mai Văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Đẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đẩu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Thùy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thùy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...540541542543544545546547548...74341