Trang 544, kết quả từ 5431 tới 5440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lâm Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đỗ Trường Gương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trường Gương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Nhiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...539540541542543544545546547...74341