Trang 546, kết quả từ 5451 tới 5460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lâm văn Phal

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm văn Phal, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Danh Quýt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Danh Quýt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trịnh Hoàng Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Hoàng Các, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lâm Văn Thol

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Thol, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Dương Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Đạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đạm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...541542543544545546547548549...74341