Trang 547, kết quả từ 5461 tới 5470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Xe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xe, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Xanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 4/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Bọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn Minh Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Khương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trương Văn Trưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Trưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...542543544545546547548549550...74341