Trang 549, kết quả từ 5481 tới 5490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Minh Tôm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Tôm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Tạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tạ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ út Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...544545546547548549550551552...74341