Trang 71, kết quả từ 701 tới 710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Duy Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Chinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Như Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Ngô Duy Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Duy Đề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 25/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 22/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Dương Tuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dương Tuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 27/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Danh Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 2/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cháng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1967, hi sinh 1/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Đậu Văn Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Văn Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 3/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Biện Học Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Biện Học Tập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 8/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...666768697071727374...74341