Trang 72, kết quả từ 711 tới 720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1966, hi sinh 3/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Ngơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Ngơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 11/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Bá Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 6/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Hà Công Khiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Công Khiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 14/3/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1966, hi sinh 10/6/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Hồ Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Minh Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Quắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Quắt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Su

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Su, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Trưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Trưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...676869707172737475...74341