Trang 74, kết quả từ 731 tới 740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh văn Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Đặng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1976, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Huỳnh văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Lương Văn ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 18/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 17/7/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...697071727374757677...74341