Trang 715, kết quả từ 7141 tới 7150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Bá Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Bá Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Mây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Mây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đoàn Công Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Công Khanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trương Văn Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lễ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Cao Văn Chạy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Chạy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...710711712713714715716717718...74341