Trang 716, kết quả từ 7151 tới 7160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Mun

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mun, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Côi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Côi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ghe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ghe, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Cao Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Quang Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Bạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...711712713714715716717718719...74341