Trang 718, kết quả từ 7171 tới 7180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Của

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Của, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Có, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Mai Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Diệp Văn Hằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Diệp Văn Hằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tờn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tờn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...713714715716717718719720721...74341