Trang 723, kết quả từ 7221 tới 7230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thanh Rỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Rỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Hà Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Lâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lâu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Biểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...718719720721722723724725726...74341