Trang 750, kết quả từ 7491 tới 7500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Văn Mào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Mào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đặng Minh Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Minh Khương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đặng Ngọc An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Đặng Ngọc ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Đoàn Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Trần Xuân Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Mã Văn Hột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mã Văn Hột, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đặng Minh Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Minh Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...745746747748749750751752753...74341