Trang 763, kết quả từ 7621 tới 7630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Ngọc Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lương Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Thống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Hồ Văn Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Chơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trương Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Sơn Quen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Quen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Mứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Mứng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trương Minh út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...758759760761762763764765766...74341