Trang 762, kết quả từ 7611 tới 7620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thạch Ngọc Ngành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Ngọc Ngành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/9/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hổ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đặng Hoàng Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hoàng Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1988, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đặng Hoàng Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hoàng Điệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Tô Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Xuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lâm Phiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Phiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...757758759760761762763764765...74341