Trang 764, kết quả từ 7631 tới 7640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lương Văn Quýt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Quýt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lâm Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lý Phon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Phon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Thạch Nê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Nê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Ngô Tiến Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tiến Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...759760761762763764765766767...74341