Trang 765, kết quả từ 7641 tới 7650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ban Báo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ban Báo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Hồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hồi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...760761762763764765766767768...74341