Trang 767, kết quả từ 7661 tới 7670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Công Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Công Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Đặng Đình Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Đình Thới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đặng Chí Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Chí Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1982, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Đặng Bích Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Bích Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1986, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Ngô Tấn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tấn Phong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đặng Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Văn Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Quốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hứa Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...762763764765766767768769770...74341