Trang 768, kết quả từ 7671 tới 7680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Quách Văn Riêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Riêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Bản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Danh Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Danh Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...763764765766767768769770771...74341