Trang 769, kết quả từ 7681 tới 7690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Minh Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Trúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Thạch Dem

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Dem, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lý Văn Xem

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Xem, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Tô Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Thạch Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...764765766767768769770771772...74341