Trang 799, kết quả từ 7981 tới 7990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Quách Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Bé Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bé Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bành Văn Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bành Văn Có, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Vĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Việt Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Việt Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đặng Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phan Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đ/C Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Ngôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...794795796797798799800801802...74341