Trang 797, kết quả từ 7961 tới 7970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Quốc Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quốc Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Đắc Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đắc Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đoàn Thị Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lâm Văn Sua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Sua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lý Phi Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Phi Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...792793794795796797798799800...74341