Trang 80, kết quả từ 791 tới 800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ba Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Đăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẽ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đậm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Ngon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Ngon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Quyết Bền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quyết Bền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Trần Văn Bương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ La Thị Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Thị Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lê Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...757677787980818283...74341