Trang 79, kết quả từ 781 tới 790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Thế Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Se

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Se, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phùng Văn Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Vi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1960, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dặc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê Văn Giống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Giống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Kịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...747576777879808182...74341