Trang 83, kết quả từ 821 tới 830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lê Văn Trâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Vực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 26/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Sạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Sạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Hoàng Đình Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Tô Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Cao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Bùi Công Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Đán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...787980818283848586...74341