Trang 820, kết quả từ 8191 tới 8200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Về

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Về, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Minh Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Chấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cuội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cuội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Inh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Inh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lưu Tái Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Tái Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...815816817818819820821822823...74341