Trang 816, kết quả từ 8151 tới 8160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Việt Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Việt Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tươi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Vinh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Vinh Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Thiên ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiên ất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Son

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Son, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đặng Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...811812813814815816817818819...74341