Trang 823, kết quả từ 8221 tới 8230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lý Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Kế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đ/C Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Được, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Minh Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Chấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Sầm Tiết Lẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sầm Tiết Lẫm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Sầm Văn Hớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sầm Văn Hớn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Sầm văn My

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sầm văn My, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Cao Văn Luông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Luông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...818819820821822823824825826...74341