Trang 822, kết quả từ 8211 tới 8220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Xuân Bế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Bế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Văn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Lạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Húa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Húa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đ/C Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Hà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Dương Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nga, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đ/C Hết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Hết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đ/C Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...817818819820821822823824825...74341