Trang 824, kết quả từ 8231 tới 8240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thái Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thái Bạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Ngó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Ngó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Hồ Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đặng Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lâm Văn Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Trực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngét

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngét, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1497, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...819820821822823824825826827...74341