Trang 825, kết quả từ 8241 tới 8250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ La Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Tráng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tráng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lâm Văn Suôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Suôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Cao Phú Lĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Phú Lĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Văn Suôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Suôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Văn Bưởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Bưởi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Bé Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bé Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...820821822823824825826827828...74341