Trang 826, kết quả từ 8251 tới 8260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười Lữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười Lữa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoắn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lý Văn Gio

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Gio, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gian

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gian, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Minh Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1989, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1989, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...821822823824825826827828829...74341