Trang 827, kết quả từ 8261 tới 8270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ly, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trương Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Trí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Bùi Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Văn Huyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Huyện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Sáu Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sáu Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đ/C Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...822823824825826827828829830...74341