Trang 828, kết quả từ 8271 tới 8280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đ/C Cưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Cưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đ/C Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Kiều Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Miên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Tô Văn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Phi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đ/C Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Đông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Đ/C Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Đô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1960, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...823824825826827828829830831...74341