Trang 829, kết quả từ 8281 tới 8290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Lưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lưỡng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Sến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Thị Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Luận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phan Văn Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Dương Văn Rớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Rớt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...824825826827828829830831832...74341