Trang 848, kết quả từ 8471 tới 8480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Châu Lưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Châu Lưỡng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Kim Phe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Phe, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đặng Ngọc Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Hồ Kim Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Kim Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lý Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Ben

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ben, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Tôn Văn Chuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Văn Chuẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tràng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tràng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...843844845846847848849850851...74341