Trang 849, kết quả từ 8481 tới 8490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Tư Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Tư Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lý Cao Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Cao Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thành Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trương Minh Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh Hào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Mã Văn Cấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mã Văn Cấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Quách Văn Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Ngà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...844845846847848849850851852...74341