Trang 899, kết quả từ 8981 tới 8990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Quách Tài Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Tài Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trịnh Thành Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thành Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Mọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mọng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Thị Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ba Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Lực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trương Minh Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh Hoan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...894895896897898899900901902...74341