Trang 902, kết quả từ 9011 tới 9020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Hai Le

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hai Le, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Phong Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phong Sắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Tạ Quang Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Bẩy Tác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bẩy Tác, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Mười Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mười Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Bùi Thị Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Lựu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...897898899900901902903904905...74341