Trang 901, kết quả từ 9001 tới 9010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái Minh Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Minh Đấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Ba Xe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Xe, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lại Văn Tửng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Văn Tửng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Hồ Hoàng Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hoàng Kiếm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Đáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đáo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Mai Văn Xệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Xệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chợ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ba Mới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ba Mới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...896897898899900901902903904...74341