Trang 904, kết quả từ 9031 tới 9040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tuyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tiễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Bót, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Hoàng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Xã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xã, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn An, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Sơn Tấn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Tấn Bi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...899900901902903904905906907...74341