Trang 903, kết quả từ 9021 tới 9030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Hồng Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ngô Thanh Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thanh Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lâm Hữu Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Hữu Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Thành ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thành ất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn To

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn To, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thành Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Chính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...898899900901902903904905906...74341