Trang 905, kết quả từ 9041 tới 9050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hiếu Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hiếu Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trang Hùng VIệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trang Hùng VIệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Năm Giỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Năm Giỏi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc ẩn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chia, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phạm Thanh Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lý Phước Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Phước Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...900901902903904905906907908...74341