Trang 925, kết quả từ 9241 tới 9250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lâm Chim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Chim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Hòa Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hòa Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trương Thị Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Viết Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Dương Duy Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Duy Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Quốc Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Quốc Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Viết Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Quách Hoài Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Hoài Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Tô Khắc Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Khắc Ninh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...920921922923924925926927928...74341