Trang 926, kết quả từ 9251 tới 9260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Phương Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phương Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Hoàng Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoàng Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thời, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Trung Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Vĩnh Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Vĩnh Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Hữu Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...921922923924925926927928929...74341