Trang 929, kết quả từ 9281 tới 9290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Chung Văn Tặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chung Văn Tặc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Cô Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cô Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Hà Phước Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Phước Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Cỗ Kim Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cỗ Kim Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1986, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phan Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Do, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...924925926927928929930931932...74341